Керівникам ЗЗСО


Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 936 від 27 липня 2018 року
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за № 1000/32452
Про затвердження форм звітності
з питань діяльності денних закладів
загальної середньої освіти та
інструкцій щодо їх заповнення
Відповідно до Закону України «Про інформацію», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»;
4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти».
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 813 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1056/29186.
3. Форми звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2018/2019 навчального року.
4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.
5. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України, головним управлінням статистики в областях, м. Києві в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкування.
6. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).
7. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В.В.
Міністр                                       Л. М. Гриневич
ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби статистики України                          І. Є. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за № 1000/32452
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1
«Звіт денного закладу загальної середньої освіти»
I. Загальні положення
1. Форма звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти» (далі – звіт) поширюється на всі денні заклади загальної середньої освіти (далі – заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.
2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.
3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресатів.
4. Звіт щороку складається денними закладами загальної середньої освіти станом на 05 вересня та подається не пізніше 10 вересня:
  • органу управління освітою за місцезнаходженням;
  • організації, до сфери управління якої належить цей заклад (для комунальних і державних закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).
II. Порядок складання звіту
1. При визначенні типу закладу загальної середньої освіти необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту», положеннями про відповідний тип закладу загальної середньої освіти, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом закладу.
2. В адресній частині звіту необхідно вказати тип закладу відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту».
3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну звіту, після повної назви і номера закладу необхідно вказати літеру Н.
4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста різних рівнів підпорядкування і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.
5. Графу «Код» в розділах III і IV звіту денні заклади загальної середньої освіти не заповнюють.
III. Заповнення розділу I «Контингенти учнів за класами»
1. У рядку 01 наводяться дані про кількість класів (без спеціальних класів, дані про які відображаються у рядку 04), а в рядку 05 – кількість учнів у цих класах (без учнів спеціальних класів, дані про яких наводяться в рядку 16).
2. У рядку 02 наводяться дані з рядка 01 про кількість класів з наповнюваністю більше 27 учнів, в рядку 03 – про кількість інклюзивних класів.
3. У рядку 04 наводяться дані про кількість спеціальних класів у денних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Ці дані не включаються до рядка 01. Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) рядок 04 не заповнюють.
4. Графу 2 заповнюють лише спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) та класи для дітей з особливими освітніми потребами, організовані при денних закладах загальної середньої освіти.
5. Графу 3 заповнюють заклади загальної середньої освіти, які організували навчання учнів перших класів у закладах дошкільної освіти.
6. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.
7. Рядок 09 заповнюють заклади інтернатного типу (включаючи спеціальні школи-інтернати) за наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем та харчуванням.
8. У рядках 10, 11 необхідно навести дані про кількість учнів, які навчаються відповідно індивідуально та дистанційно (включаючи учнів з особливими освітніми потребами, але без учнів спеціальних класів).
9. У рядках 13-15 наводяться дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти (без спеціальних класів). Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) ці рядки не заповнюють.
10. У рядку 16 зазначаються дані про учнів спеціальних класів, які організовані при денних закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах) для дітей з особливими освітніми потребами. До рядка 05 ці дані не включаються. Рядок 16 не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати) і навчально-реабілітаційні центри.
11. У рядку 17 наводяться дані про учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», що повинно підтверджуватися довідками, виданими управліннями праці та соціального захисту населення.
12. Рядки 19-21 заповнюють денні заклади загальної середньої освіти всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті, що залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення бойових дій, та безпритульні діти. Відсутність батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони здоров’я і органів Національної поліції, які оновлюються раз на півроку, тощо), які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.
Дані рядка 20 включаються до рядка 19.
13. У рядках 22-24 наводяться дані про дітей з інвалідністю (із включенням до рядка 24 даних про учнів спеціальних класів), статус яких повинен підтверджуватися відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, що міститься в особовій справі дитини.
Дані рядка 23 включаються до рядка 22.
14. Рядки 28, 31 заповнюють денні заклади загальної середньої освіти всіх типів. У рядку 28 наводяться дані про всіх учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від категорії постраждалих, а до рядка 29 включаються дані про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.
15. Дані рядка 31 наводяться з рядка 29.
16. Рядок 32 заповнюють школи-інтернати (з інтернатним відділенням), наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями цього району (міста).
17. Рядки 35-38 заповнюють всі заклади інтернатного типу.
18. Рядок 38 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються в інших закладах.
19. Опорні заклади наводять інформацію разом з філіями.
IV. Заповнення розділу II «Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за нозологіями»
1. У розділі II дані за рядками 01-11 заповнюють спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення), навчально-реабілітаційні центри та заклади загальної середньої освіти, у яких організовані спеціальні та (або) інклюзивні класи.
2. Сума даних рядків 01-11 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 05 за графою 1 розділу I, сума даних рядків 01-11 за графою 2 – даним рядка 15 за графою 1 розділу I, сума даних рядків 01-11 за графою 3 – даним рядка 16 за графою 1 розділу I, а сума даних рядків 01-11 за графою 4 – даним рядка 13 за графою 1 розділу I.
V. Заповнення розділу III «Мова навчання та мова, що вивчається як предмет»
1. Під час заповнення розділу III слід керуватися типовими навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.
2. У рядках 01-06 наводяться дані щодо класів (груп) та учнів з одночасним зазначенням мови або мов, якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами, наприклад у молодших класах українською, а в старших – однією з регіональних мов, необхідно навести окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.
3. Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 14 має дорівнювати даним рядка 01 графи 1 розділу I, а сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 – даним рядка 05 графи 1 розділу I.
4. У рядках 07-22 наводяться дані про мови, які вивчаються як самостійний предмет (включаючи іноземні мови), а в рядках 23-27 – факультативно або в гуртках. До рядків 07-22 з розподілом учнів за графами 1-14 мають обов’язково включатися дані про вивчення учнями української мови.
5. Рядки 13-22 заповнюють заклади, у яких іноземні мови вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням іноземних мов, виділивши словами «у тому числі» у рядках 07-14 розділу III дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого класу.
6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови у двох групах одного класу, кожна група учнів відображається за цією мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, кожну з них також необхідно обліковувати за цим розділом як окремий клас. Якщо учні одного й того самого класу вивчають дві іноземні мови, дані про таких учнів і класи, де вивчаються дві іноземні мови, наводяться за кожною мовою окремо.
7. Дані графи 14 мають дорівнювати сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.
8. У рядках 28-34 у графі А зазначається, яку саме другу іноземну мову вивчають учні, а за графами 6-13 здійснюється розподіл учнів за класами.
VI. Заповнення розділу IV «Кількість учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів»
1. Розділ IV заповнюють заклади з профільними предметами, а також заклади загальної середньої освіти, у яких є класи з певним профілем навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів навчання, дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів окремо за рядками 01-05 граф 11-14.
Профільними предметами є: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, друга іноземна мова, історія України в контексті всесвітньої історії, правознавство, економіка, мова і література національної меншини, математика, фізика і астрономія, біологія і екологія, хімія, географія, інформатика, технології, мистецтво, фізична культура, захист Вітчизни.
2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 граф 3-14.
3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за навчальними планами загальноосвітніх шкіл).
4. У рядках 15, 17 наводяться дані про загальну кількість у закладі класів з профільним навчанням та з поглибленим вивченням предметів, а в рядках 16, 18 – дані про загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 01-05 графи 14, а сума даних рядка 18 – сумі даних рядків 06-14 графи 14.
VII. Заповнення розділу V «Кількість учнів за віком»
1. У розділі V кількість учнів 1-11 (12) класів необхідно розподілити за віком за рядками 01-17 станом на 01 січня наступного року.
2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 05 графи 1 розділу І, дані рядка 14 – відповідати даним рядка 06 графи 1 розділу І.
3. Сума даних граф 2-15 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.
4. Рядок 16 заповнюють спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) та спеціальні класи, організовані при денних закладах загальної середньої освіти.
5. За рядками 18-21 учні першого класу розподіляються за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 18-21 дорівнює даним рядка 02 графи 1.
VIII. Заповнення розділу VI «Змінність навчання та групи продовженого дня»
1. У розділі VI наводяться відомості про кількість класів і учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), та про групи продовженого дня.
2. Дані графи 6 не включаються до графи 3, а дані графи 7 – до графи 4.
IХ. Заповнення розділу VII «Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти у 20___ році»
1. Розділ VII заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі наводяться дані про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти.
2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, наводяться у рядку 02.
3. У рядку 01 граф 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту, наводяться у рядку 03.
4. Відомості про кількість екстернів («Крім того») наводяться у рядках 08 і 09.
5. У рядках 06, 07, 10 і 11 наводяться дані про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Х. Заповнення розділу VIII «Відомості про класи і класи-комплекти»
1. Під час заповнення розділу VIII необхідно мати на увазі, що класом-комплектом є група з двох і більше учнів 1-4 класів, де викладання веде один учитель.
2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах.
3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-05 граф 1, 2.
4. Дані рядка 01 графи 1 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за дані, які показані в рядку 01 суми даних граф 3-7 розділу І, за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядка 01 граф 3-7 розділу І дані про такі класи не включаються.
XI. Заповнення розділу IХ «Гуртки, секції, організовані закладом»
1. У розділі наводяться відомості про кількість гуртків, секцій, організованих закладом загальної середньої освіти, та кількість учнів, охоплених ними.
2. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти в приміщенні закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у них наводяться у звіті закладів позашкільної освіти.
3. За рядком 12 наводяться дані за списком щодо учнів, які відвідують гуртки.
XII. Заповнення розділу X «Філії опорного закладу»
1. Розділ Х заповнюють лише опорні заклади, наводячи з розділу І інформацію щодо філій.
2. За рядком 01 наводяться дані про кількість класів у філіях з рядка 01 розділу І, а за рядком 02 – кількість учнів з рядка 05 розділу І.
3. Дані рядків 03-10 мають бути меншими аналогічних даних розділу І.
4. За рядком 11 вказують кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, а в рядку 12 – дані про учнів, для яких організовано підвезення.
5. За рядками 25 і 26 вказується кількість філій, що входять до складу опорного закладу.
XIII. Заповнення розділу XI «Педагогічні працівники»
1. У розділі ХI за рядком 01 наводяться відомості про всіх учителів, у тому числі сумісників, які працюють у закладі, керівників та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з основною роботою працює в цьому закладі і на посаді вихователя, дані про нього потрібно відобразити і як про вчителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 04, 06, 08).
2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються у рядку 03.
3. За рядком 10 наводять дані про асистентів в інклюзивних класах.
4. Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) рядки 03 і 10 не заповнюють.
ХIV. Заповнення розділу ХII «Відомості про приміщення та матеріальну базу»
1. У розділі ХII наводяться відомості про матеріальну базу закладу.
2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу, розміщених в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші господарські потреби закладу, а також площа надвірних будівель (сараїв, гаражів тощо) у загальну площу не включається.
3. За рядком 02 із загальної площі наводяться дані про площу, здану в оренду, а в рядку 03 «Крім того» – про загальну площу, яку орендує заклад.
4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) включаються всі кімнати, у яких проводяться заняття з учнями, а за рядком 05 зазначається їх площа.
5. У рядках 06, 07, 09, 11, 13-18 зазначаються відомості про кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких відповідно до програми проводяться навчальні заняття з цього предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології і хімії, дані про такі кабінети необхідно навести один раз (або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії).
6. До рядка 20 включаються дані про число робочих місць з комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю працюючих комп’ютерів.
7. У рядку 21 зазначаються дані про навчальні та навчально-виробничі майстерні, де учні проходять навчання.
8. За рядками 22, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 41-43 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаних приміщень та споруд шляхом проставляння «1» (за наявності) або «0» (за відсутності).
9. Рядок 24 заповнюють заклади, які мають навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку ділянку, із зазначенням в цьому рядку її розміру в арах.
10. Рядок 29 заповнюють заклади, які мають водогін, а рядок 33 – які мають каналізацію, незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне.
11. Під час заповнення рядка 35 слід мати на увазі, що наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не вважається гарячим харчуванням.
12. До рядка 47 включаються дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання учнів, у тому числі майстерні.
13. До рядка 48 включають дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 49 – на які є акт про їх аварійний стан.
14. Рядок 50 заповнюють як сільські, так і міські заклади (крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.
15. Рядки 56-60 заповнюють усі заклади, які мають бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються, до звіту не включаються.
XV. Заповнення розділу XIII «Відомості про використання сучасних інформаційних технологій»
1. У розділі XIII наводяться дані про сучасні інформаційні технології у закладі.
2. У рядку 01 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які налічуються в закладі. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери і планшети, відомості про які наводяться у рядках 12-16.
3. У рядку 02 вказуються дані про комп’ютери, придбані лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп’ютери, які надані закладу в тимчасове користування або придбані (подаровані) закладу за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.
4. У рядку 04 зазначається інформація про комп’ютери, термін придбання яких становить більше 5 років.
5. У рядку 06 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (з рядка 01), які мають доступ до мережі Інтернет.
6. У рядку 07 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів з рядка 01, які підключені за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі та (або) до мережі Інтернет.
7. У рядках 08-11 наводяться дані (з числа працюючих комп’ютерів) про кількість комп’ютерів з відповідними операційними системами.
8. У рядках 12-16 зазначається інформація щодо кількості технічних засобів, дані про які не входять до рядка 01.
9. У рядку 12 вказуються дані про кількість портативних комп’ютерів. (мобільний або портативний комп’ютер – персональний комп’ютер, який може бути зручно транспортований однією людиною та швидко увімкнений у робочий стан, найчастіше з автономним живленням, з опціональною можливістю бути підключеним до мережі електроживлення). У цьому рядку зазначаються дані про загальну кількість усіх пристроїв, за винятком планшетів, дані щодо яких зазначені в рядках 13-16.
10. Під час заповнення рядків 17-20 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс є апаратно-програмним засобом, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання. Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.
11. Під час заповнення рядків 21-24 слід мати на увазі, що до них вноситься інформація лише про кількість мультимедійного обладнання і комп’ютерні програми для організації візуалізації навчання, дані про які не були зазначені в рядках 17-20.
12. Під час заповнення рядка 25 слід мати на увазі, що сервер – спеціалізований комп’ютер та (або) спеціалізоване обладнання для виконання на ньому сервісного програмного забезпечення. Переважно це комп’ютер, виділений з групи персональних комп’ютерів (або робочих станцій) для виконання будь-яких сервісних завдань без безпосередньої участі людини.
13. У рядку 26 наводяться дані про загальну кількість принтерів – як тих, що призначені для друку на папері, так і спеціалізованих пристроїв, в тому числі 3D-принтерів.
14. У рядку 28 з числа 3D-принтерів вказується кількість принтерів закритого типу.
15. У рядках 29-31 вказуються дані щодо матеріалів, які використовуються в 3D-принтерах.
Якщо матеріал використовується – слід проставити «1», якщо не використовується – «0». У випадку відсутності 3D-принтерів за рядками 27-31 слід проставити «0».
16. У рядку 41 наводиться розрахункова площа приміщень закладу, на якій є достатня якість сигналу Wi-Fi для нормальної роботи в мережі (не менше 0,1 Мбіт/с для передачі даних). У рядку 41 слід проставити «0» у разі відсутності даних за рядками 42-44.
17. У рядку 42 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет пристроїв, які задіяні в освітньому процесі. Дані рядка 42 не можуть бути більше суми рядків 07, 12 та 13.
18. У рядку 43 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет особистих пристроїв.
19. У рядку 44 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет будь-яких пристроїв (як задіяних в освітньому процесі, так і особистих).
20. У рядках 45-48 наводяться наявні в закладі технології широкосмугового доступу до мережі Інтернет: «1» – технологія використовується, «0» – ні.
21. У рядках 49-53 наводяться наявні в закладі технології бездротового доступу до мережі Інтернет: «1» – технологія використовується, «0» – ні.
22. У рядках 54-57 зазначається доступна швидкість широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Потрібно обирати лише один з рядків 54-57. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших – «0».
23. У рядках 58-61 зазначається швидкість бездротового доступу до мережі Інтернет. Необхідно обрати лише один з рядків 58-61. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів, обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших – «0».
XVI. Заповнення розділу XIV «Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання»
1. Під час заповнення розділу XIV необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти».
2. До рядка 01 вносяться дані про кількість діючих програмних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі та перебувають на балансі закладу.
3. До рядків 02-31 включаються відомості про наявність зазначеного обладнання шляхом поставлення «1» за наявності у закладі переліченого або «0» – за відсутності.
XVII. Наведення довідкової інформації
За рядками 01, 02 наводиться довідкова інформація про кількість у закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість дітей у них.
До цих рядків включаються дані про групи в сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в міській – у разі недостатньої кількості дошкільних навчальних закладів або якщо вони перевантажені, віддалені від місця проживання чи діти за станом здоров’я не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади тощо.
До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах, інтернатних відділеннях закладів загальної середньої освіти і для дітей дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про групи вихідного дня.
Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.
В.о. директора департаменту
економіки та фінансування                                    О. Л. Ткаченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за № 1001/32453
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 76-РВК
“Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти”
I. Загальні положення
1. Форма звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти” (далі – звіт) поширюється на відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.
3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресатів.
II. Порядок та строки подання звіту
1. Звіт щороку складається станом на 05 вересня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 20 вересня.
2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають зведений по регіону звіт до відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальних органів Держстату не пізніше 05 жовтня.
3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня.
III. Порядок складання звіту
1. Щороку відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад складають звіт на основі первинних звітів навчальних закладів за формою № ЗНЗ-1 “Звіт денного закладу загальної середньої освіти”.
2. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району, місту, об’єднаній територіальній громаді.
3. Дані про інтернатні заклади загальної середньої освіти включаються до зведеного звіту. Одночасно з цим складається окремий звіт, до якого включаються дані лише про інтернатні заклади загальної середньої освіти та інтернатні відділення закладів загальної середньої освіти і не включаються відомості про спеціальні заклади загальної середньої освіти. Дані про спеціальні класи, організовані при інтернатних закладах загальної середньої освіти, включаються лише до рядків 14, 15, 19 розділу I.
IV. Заповнення розділу I “Кількість закладів, у них учнів та вчителів”
1. За рядками 02-23 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами.
2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-07, 11, 16, 18, 19, 26, 27 за всіма графами.
3. До рядків 02, 12, 20 включаються відомості про заклади, у складі яких є тільки 1-4 класи, до рядків 03, 13, 21 відповідно 1-9 класи, до рядків 04-07, 14, 15, 22, 23 – 1-11 (12), 5-11 (12) або 10-11 (12) класи.
4. На вільному місці звіту необхідно зробити примітку щодо навчально-виховних комплексів (об’єднань) (з рядка 09) про те, у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні комплекси (об’єднання).
5. До рядків 06 і 07 включаються дані лише про учнів, які навчаються за навчальними планами гімназій і ліцеїв, а дані про учнів цих закладів, які навчаються за навчальними планами загальноосвітніх шкіл, наводяться за рядками 26 і 27 у графах 2, 5, 8.
6. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 12-15 за всіма графами, а дані рядка 19 – сумі даних рядків 20-23 за всіма графами.
7. До рядка 16 включаються дані про спеціальні заклади загальної середньої освіти всіх типів (у тому числі інтернатні відділення), про учнів спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, організованих при денних закладах загальної середньої освіти, за винятком учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах, дані про яких наведені в рядках 02-15 розділу I.
8. До рядка 18 включаються дані про школи для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання.
9. До рядка 19 не включаються дані про санаторні школи-інтернати та санаторні школи, які мають інтернатні відділення.
V. Заповнення розділу II “Кількість закритих, відкритих, реорганізованих закладів”
1. Дані цього розділу не включаються до розділу I.
2. До рядка 01 включаються дані про заклади, діяльність яких призупинено, а до рядка 02 – про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Ці дані не включаються до розділу I.
3. До рядків 03-06 включаються дані про закриті, введенні в дію та реорганізовані заклади.
VI. Заповнення розділу III “Відомості про гуртки, секції, організовані закладами загальної середньої освіти”
1. У розділі III наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих закладами загальної середньої освіти, та кількість учнів, які в них займаються. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти і розташовані в приміщеннях закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються.
2. Дані рядка 01 можуть бути меншими суми даних рядків 02-11 за всіма графами за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки.
VII. Заповнення розділу IV “Розподіл учнів за класами на початок навчального року” (без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів)
1. У графах 1-17 дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01-10 – усього щодо міських поселень і сільської місцевості разом, за рядками 11-20 – у міських поселеннях, 21-30 – у сільській місцевості.
2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі мають дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами.
3. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2, 3 за всіма рядками.
4. Дані графи 7 мають дорівнювати сумі даних граф 1, 4-6 за всіма рядками, дані графи 13 – відповідно сумі даних граф 8-12, дані графи 17 – сумі даних граф 14-16 за всіма рядками.
5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками.
6. Дані рядків 06, 16, 26 за всіма графами мають відповідати даним рядка 10 за всіма графами розділу I звітів за формою звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного закладу загальної середньої освіти” (далі – звіт № ЗНЗ-1).
7. Дані рядків 07, 17, 27 мають відповідати даним рядка 11 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.
8. Дані рядків 08, 18, 28 мають відповідати даним рядка 17 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.
9. Дані рядків 33 і 34 мають дорівнювати відповідним даним рядка 12 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.
10. Дані рядків 35 і 36 мають дорівнювати відповідним даним рядка 13 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.
11. Дані рядків 37 і 38 мають дорівнювати відповідним даним рядка 14 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1.
12. Дані, наведені довідково у рядках 39-42, не входять до жодного з розділів звіту.
VIII. Заповнення розділу V “Відомості про змінність навчання, групи продовженого дня, класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів”
1. У рядках 01-20 дані наводяться без спеціальних закладів загальної середньої освіти та без спеціальних класів, організованих при денних закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах).
2. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01 – кількість закладів, які працюють у дві зміни, 02 – кількість учнів, які навчаються в другу зміну.
3. У рядках 04, 07 наводяться дані про кількість груп продовженого дня, а в рядках 05, 06, 08 – кількість учнів у цих групах.
4. Дані рядків 07 і 08 не включаються до рядків 04 і 05 відповідно.
5. У рядку 09 зазначається кількість груп у школах-інтернатах (інтернатних відділеннях), включаючи й групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 10 – кількість дітей дошкільного віку в цих групах.
6. У рядках 11-20 наводять дані про всі 1-4 класи і класи-комплекти (у тому числі перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти). Дані рядка 11 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV дані про такі класи не включаються.
7. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 13, 15, 17, 19 за всіма графами, а дані рядка 12 – сумі даних рядків 14, 16, 18, 20.
8. У рядках 21-29 дані наводяться за всіма закладами загальної середньої освіти, відображеними в рядку 01 розділу I.
9. Дані рядка 25 мають відповідати сумі даних рядків 19, 21 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.
10. Дані рядка 26 мають відповідати сумі даних рядків 22, 24 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.
11. У рядку 30 наводяться дані про вихованців шкіл-інтернатів, інтернатних відділень (без спеціальних закладів, але включаючи санаторні школи з інтернатними відділеннями та школи соціальної реабілітації), які проживають у цих закладах, а навчаються в інших закладах. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 38 розділу I звіту № ЗНЗ-1.
IX. Заповнення розділу VI “Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році”
(без учнів спеціальних закладів усіх типів та спеціальних класів (крім санаторних шкіл з інтернатними відділеннями та шкіл соціальної реабілітації)
1. У рядках 01-09 наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до розділу IV не включаються, а вказуються в рядках 04, 14, 24 розділу II.
2. До рядка 09 уключаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності).
3. У рядках 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).
4. До рядка 14 включаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 18, а до рядка 15 – про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту (з рядків 11, 13), без екстернів, дані про яких зазначаються в рядку 19.
5. До рядків 16, 17 (з рядка 15) включаються дані про випускників, які нагороджені золотою (срібною) медаллю.
6. У рядках 21, 22 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Х. Заповнення розділу VII “Кількість учнів за віком” (станом на 01 січня 20__ року)
1. У розділі V дані про учнів розподіляються за віком (графи 2-15) й одночасно за класами (рядки 02-13) станом на 01 січня наступного року.
2. До рядків 01-15 не включається інформація про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах (школах-інтернатах) і спеціальних класах.
3. Дані рядка 01 графи 1 за класами мають відповідати даним рядка 02 графи 18 розділу IV.
4. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами.
5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, а в рядку 15 – про кількість учнів у сільській місцевості.
6. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.
7. До рядка 16 “Крім того” включаються дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах усіх типів, спеціальних гімназіях, ліцеях, навчально-реабілітаційних центрах та у спеціальних класах, організованих при денних закладах загальної середньої освіти. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 16 графи 8 розділу I.
8. Сума даних рядків 01, 16 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу I.
9. У рядках 18-21 учнів першого класу необхідно розподілити за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 18-21 має дорівнювати даним рядка 02 графи 1.
XI. Заповнення розділу VII “Кількість вихователів”
1. У розділі VI наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у закладах загальної середньої освіти, із зазначенням в рядках 03, 05, 07 даних про тих, які мають основну роботу в цих закладах. Відомості про вихователів, які працюють у спеціальних школах-інтернатах та в групах продовженого дня, організованих у спеціальних школах та спеціальних школах-інтернатах для дітей, які приходять тільки на навчання, необхідно навести у графі 4 у рядках 02, 03 та 06, 07. Дані графи 4 не включаються до граф 1-3.
2. Сума даних рядків 02, 04, 06 має дорівнювати даним рядка 01.
XII. Заповнення розділу IX “Відомості про опорні заклади”
1. У рядках 01-10 наводяться дані відповідних рядків і граф розділу I звітів № ЗНЗ-1 щодо опорних закладів, а в рядках 11 і 12 – дані рядків 50 і 51 розділу XII звіту № ЗНЗ-1.
2. Дані рядка 13 мають дорівнювати сумі даних рядків 01 і 13 розділу X звіту № ЗНЗ-1, відповідно дані рядка 14 – сумі даних рядків 02 і 14, дані рядка 15 – сумі даних рядків 03 і 15 розділу X звіту № ЗНЗ-1 тощо.
3. У рядку 25 зазначається кількість філій опорних закладів у міських поселеннях і сільській місцевості разом.
4. У рядках 26-50 наводяться аналогічні дані щодо сільської місцевості, які мають відповідати даним рядків 13-24, 26 розділу X звіту № ЗНЗ-1.
XIII. Наведення довідкової інформації
1. У рядках 01-06 наводиться довідкова інформація про кількість міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) трудового навчання і професійної орієнтації учнів, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени.
2. У разі якщо учні сільської місцевості проходять навчання в комбінаті, розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням комбінату).
В.о.директора департаменту
економіки та фінансування                                     О. Л. Ткаченко

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про філію закладу освіти

Доводимо до відома, що на виконання абзацу першого частини третьої статті 13 Закону України «Про освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 № 1475 «Про затвердження Плану підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про освіту» Міністерство освіти і науки України затвердило Типове положення про філію закладу освіти наказом від O6 грудня 2017 року № 1568, зареєстрованим Міністерством юстиції України 02 січня 2018 року за N9 1/31453 та опублікованим у Офіційному віснику України № 10 за 02.02.2018 р. (далі Типове положення).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 1568 від 06 грудня 2017 року
Про затвердження Типового
положення про філію закладу
освіти
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про освіту» та Положення про освітній округ, затвердженого постаповою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про філію закладу освіти, що додається.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.
Міністр                 Л. М. Гриневич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року № 1568
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про філію закладу освіти
І. Загальні положення
1. Це Типове положення визначає основні засади функціонування філії закладу освіти (опорного закладу освіти).
2. Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) (далі - філія) територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі цього Типового положення.
Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти.
Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
3. Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Типовим положенням та положенням про філію, затвердженим засновником.
4. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб'єктів освітнього округу (опорного закладу освіти).
5. Найменування філії має відповідати Вимогам до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680;
6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти (опорного закладу освіти) засновник.
ІІ. Організація освітнього процесу
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням, положенням про філію, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти (опорного закладу освіти).
2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти (опорного закладу освіти).
3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти (опорного закладу освіти).
4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти (опорного закладу освіти).
5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти (опорного закладу освіти). Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного закладу освіти).
6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається закладом освіти (опорним закладом освіти).
7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.
8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.
III. Управління філією
1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).
2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.
3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).
4. Керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти (опорного закладу освіти), які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти (опорному закладі освіти) та філії (філіях).
5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.
6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).
7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.
IV. Фінансування та матеріально-технічна база філії
1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.
2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти (опорного закладу освіти) його засновником або уповноваженим ним органом.
3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна-рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.
5. Майно закладу освіти (опорного закладу освіти) перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.
6. Заклад освіти (оперний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти                         Ю. Г. Кононенко